SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 

 

Klasa 0

L.p

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

1                 1.

Wychowanie Przedszkolne

Razem w przedszkolu

Jolanta Andrzejewska

Jolanta Wierucka

                    2.

Wychowanie przedszkolne

Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Renata Ducka

                    3.

Religia

Program ogólnopolski „Kochamy dobrego Boga”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

                    4.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla grup przedszkolnych

Magdalena Kębłowska

 

 

Klasa I

L.p

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

1.     

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Jadwiga Hanisz

2.      

Religia

W drodze do Wieczernika

Komisja Wych. Katolickiego KEP

3.      

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego I etap edukacyjny  klasy I – III.

Mariola Bogucka

 

 

 

Klasa V, VI

L.p

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

1.         

Język polski

„Słowa z uśmiechem” program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej 

Ewa Horwath

Anita Żegleń

2.         

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas IV-VI szkoły podstawowej  zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 roku. II etap edukacyjny.

Magdalena Kębłowska

 

3.         

Język   rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej „Stupieni 2”

Beata Gawęcka-Ajchel

Anna Żelezik

4.         

Muzyka

Program nauczania muzyki dla kl. IV- VI szk. Podst. „Klucz do muzyki

Katarzyna Jakubiak –Drążek, Urszula Smoczyńska, Agnieszka Sołtysik

5.         

Plastyka

Program autorski do przedmiotu plastyka przeznaczony dla II etapu edukacyjnego szk. podst. kl. 4-6 „ Na ścieżkach wyobraźni”

Kinga Łapot – Dzierwa, Robert Małoszowski, Maria Śmigla

6.         

Historia i społeczeństwo

Program nauczania historii i społeczeństwa w kl.IV-VI szkoły podstawowej „Klucz do historii”

Małgorzata Lis

7.         

Historia (klasa VI)

Autorski program nauczania historii i społeczeństwa w kl. IV-VI szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski, BogumiałaSzeweluk –Wyrwa, Wiesława Surdyk Fertsch

8.         

Przyroda

„Tajemnice przyrody” program nauczanie przyrody w kl. IV-VI szkoły podstawowej

M.Golanko

9.         

Matematyka

„Matematyka wokół nas –szkoła podstawowa” Program nauczania matematyki na poziomie II etapu kształcenia

 

10.     

Zajęcia komputerowe

Program nauczania. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej dla klas IV- VI

Grażyna Koba

11.     

Zajęcia techniczne

„ Jak to działa?”. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Lech Łabecki

12.     

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego  dla klas IV- VI szkoły podstawowej

Korepetytor

13.     

W.d.ż.

Program nauczania do klas IV –Vi szkoły podstawowej. Wychowanie do życia w rodzinie.

T.Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk

14.     

Religia

Wezwani przez Boga

Komisja Wych. Katolickiego KEP(Przewodniczący abp. K. Nycz)

 

 

 Klasa II i III gimnazjum

L.p

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

1.     

Język polski

Program nauczania języka polskiego „Świat w słowach i obrazach II”

Magdalena Bobińska

2.     

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny w kl. 1-3 gimnazjum zgodny z nową podstawa programową

Magdalena Kębłowska

3.     

Język rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum „Wremiena 1”

Renata Broniarz

4.     

Muzyka

Gra muzyka. Program nauczania muzyki w gimnazjum

Jan Oleszkowicz

5.     

Plastyka

Bliżej sztuki. Program nauczania przedmiotu plastyka w gimnazjum

Beata Mikulik

6.     

Historia

Program nauczania historii w gimnazjum „Bliżej historii”

A. Plumińska-Mieloch, K. Błachowska

7.     

Wos

Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie „Dziś i jutro”

Teresa Kowalewska

8.     

Geografia

Program nauczania geografii dla gimnazjum „Planeta Nowa”

Ewa Maria Tuz

Dawid Szczypiński

9.     

Biologia

Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia”

Anna Zdziennicka

10.              

Chemia

Program nauczania chemii w gimnazjum „Chemia Nowej Ery”

Teresa Kulawik, Maria Litwin

11.              

Fizyka

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Świat fizyki”

Barbara Saganowska

12.              

Matematyka

Program nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka wokół nas

A. Drążek

13.              

Informatyka

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka w ćwiczeniach

B. Kwaśny, A. Szymczak, M. Wiłun

14.              

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego i zajęć fakultatywnych w gimnazjum. Koncepcja edukacji fizycznej.

U. Kierczak,

 J. Janota

15.              

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum

Jarosław Słoma

16.              

Zajęcia artystyczne

Program zajęć artystycznych w gimnazjum. Osobisty kontakt z dziełami sztuki

B. Mikulik

17.              

Zajęcia techniczne

Program nauczania w gimnazjum Zajęcia techniczne „Technika w praktyce”- Zajęcia elektryczno-elektroniczne.

Waldemar Czyżewski

18.              

WDŻ

Program nauczania dla klas I-III Wędrując ku dorosłości

T.Król, B. Maślak

19.              

Religia

Wierzyć Chrystusowi

Komisja Wych. Katolickiego KEP (Przewodniczący abp. K. Nycz)

 

 

 

 

 

 

Klasy IV – VIII

 

 

L.p

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

1.      

Język polski

„Nowe słowa na start” program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 

Ewa Horwath

Anita Żegleń

2.      

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. 

Magdalena Kębłowska

 

3.      

Język   rosyjski

„Stupieni” Program nauczania

Beata Gawęcka-Ajchel

Anna Żelezik

4.      

Język rosyjski

Program nauczania do języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej „ Echo”

Beata Gawęcka-Ajchel

 

5.      

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.

Katarzyna Jakóbczaak –Drążek, Urszula Smoczyńska,

 Agnieszka Sołtysik

6.      

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Beata Mikulik

7.      

Historia

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

Tomasz Maćkowski

8.      

Wos

Program nauczania  wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

Barbara Furman

9.      

Przyroda

„Tajemnice przyrody” program nauczanie przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

10. 

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”

Ewa Maria Tuz

B. Dziedzic

11. 

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Anna Zdziennicka

12. 

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”

Teresa Kulawik, Maria Litwin

13. 

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Świat fizyki”

Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik

14. 

Matematyka

Program nauczania „Matematyka wokół nas” klasy 4-8

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

A. Drążek

15. 

Informatyka

Program nauczania. dla podręcznika „Lubię to”

Michał Kęska

16. 

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”.

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

17. 

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego  dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

18. 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma

19. 

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

20. 

Religia

Program ogólnopolski „Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

21. 

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

22. 

Zajęcia pozalekcyjne

Program Koła Muzycznego „Grać każdy może”

Wiesława Leonarcik / Leszek Kostyra

23. 

Zajęcia pozalekcyjne

Program Koła sportowego z przygotowania uczniów szkoły podstawowej do nabywania umiejętności z zakresu lekkiej atletyki, gier zespołowych i tenisa stołowego

Wioleta Nowak / Leszek Kostyra