WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ Z POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTÓW ZAPEWNIA SZKOŁA
W RAMACH DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

KLASA

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

KLASA „0”

Wychowanie przedszkolne

 

Zebranie organizacyjne dotyczące podręczników we wrześniu

 

Religia

Jezus mnie kocha

red. S. Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna

Dotacja MEN

Język angielski

Dotacja MEN

Religia

Żyjemy w Bożym świecie

red. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna

Dotacja MEN

Język angielski

Dotacja MEN

Religia

Kochamy Pana Jezusa + zeszyt ćwiczeń

red. W. Kubik

WAM

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna

Dotacja MEN

Język angielski

Dotacja MEN

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa + zeszyt ćwiczeń

red. W. Kubik

WAM

                 

 

 

 

KLASA IV

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 4

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Miejsca pełne BOGActw + zeszyt ćwiczeń

red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność

 

 

KLASA V

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 5

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Obdarowani przez Boga + zeszyt ćwiczeń

red. Z. Marek

WAM

 

 

KLASA VI

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 6

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Przemienieni przez Boga + zeszyt ćwiczeń

red. Z. Marek

WAM

 

 

 

KLASA VII

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

 

 

 

KLASA II GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Religia

Jestem z Wami

red. W. Kubik

WAM

 

 

 

KLASA III GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Religia

Jezus prowadzi i zbawia

red. Z. Marek

WAM

 

 

 

PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ Z POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTÓW ZAPEWNIA SZKOŁA
W RAMACH DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ