KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/ 2018

1.   

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

2.   

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

3.   

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia. 2018 r.

4.   

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5.   

Egzamin gimnazjalny

18, 19- 20 kwietnia 2018r.

6.   

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

7.   

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

18 kwietnia 2018 r.

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

1 czerwca 2018 r.